Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18424
Title: Một số kiến nghị về ngành cao su
Authors: Đỗ Văn Nguyện
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa VII
Ngành cao su
Tham luận
Abstract: Đoàn trình bày các khó khăn của tỉnh về vật 4 thiết bị phục vụ sản xuất; vốn cho sản xuất và xây dựng; về tổ chức và cán bộ. Các bài học rút ra từ thực tiễn về tổ chức, kinh tế, xã hội. Các biện pháp để giải quyết các khó khăn và một số kiến nghị với Hội
Date Created: 20-12 - 30-12-1981
Issue Date: 1981
Format: tr. 319-327, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.12 đến ngày 30.12.1981)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.