Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18462
Title: Thuyết trình của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội
Authors: Đào Văn Tập
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa VII
Thuyết trình
Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách
Abstract: Trình bày các vấn đề còn tồn tại: Cần tạo những cơ sở vững chắc hơn cho các chỉ tiêu về thu, chi của ngân sách Nhà nước; Về cơ cấu của ngân sách Nhà nước; Về số bội chi ngân sách.
Date Created: 22-6 - 28-6-1982
Issue Date: 1982
Format: tr. 69-75, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1982)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.