Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/18673
Title: Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Authors: Trần Lê, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Authors: Trần Lê, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 7
Khóa VII
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Abstract: Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của ngành kiểm sát trong lĩnh vực kinh tế, về an ninh chính trị trật tự xã hội, trong lĩnh vực bảo vệ quyền dân chủ…và Công tác xây dựng ngành kiểm sát
Date Created: 26-6 đến 29-6-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 34-44, .pdf
Source: Quốc hội khoá VII. Kỳ họp lần thứ 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.