Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18708
Title: Thuyết trình của Ủy ban y tế và xã hội của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa VII
Authors: Dương Quốc Chính
Keywords: Kỳ họp 8
Khóa VII
Quốc hội
Thuyết trình
Ủy ban y tế và xã hội
Abstract: Trình bày về tình hình tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân; Về sản xuất, quản lý, và phân phối thuốc chữa bệnh
Date Created: 21-12 đến 27-12-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 101-106, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 21.7 đến ngày 27.12.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.