Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18716
Title: Mấy kiến nghị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 1985
Authors: Nguyễn Thị Bình
Keywords: Thắng lợi
Khóa VII
Tham luận
1985
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Kiến nghị
Kỳ họp 8
Abstract: Một số kiến nghị về sản lượng lương thực năm 1984 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Ngân sách địa phương; Sử đổi tỷ số hối đoái...
Date Created: 21-12 đến 27-12-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 140-143, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 21.7 đến ngày 27.12.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.