Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18723
Title: Vấn đề nâng giá, tranh mua hưởng chênh lệch giá
Authors: Trần Ngọc Trác
Keywords: Hưởng chênh lệch
Kỳ họp 8
Khóa VII
Nâng giá
Tham luận
Tranh mua
Abstract: Đề ra những biện pháp để giải quyết tình trạng hía cả thị trừng leo thang, kỷ luật giá không nghiêm, công tác quản lý giá cả của Nhà nước kém hiệu lực: Có biện pháp điều hành, biến chủ trương thành hiện thực; Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá, không được
Date Created: 21-12 đến 27-12-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 171-173, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 21.7 đến ngày 27.12.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.