Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18729
Title: Phát huy hơn nữa cơ chế quản lý Đảng lãnh đạo, nhà nước phối quản lý, dân làm chủ phối hợp đồng bộ giữa các ngành các cấp đưa nền nông nghiệp tiến lên
Authors: Lê Văn Đạc
Keywords: Cơ chế quản lý
Kỳ họp 8
Khóa VII
Nông nghiệp
Nhà nước quản lý
Tham luận
Abstract: Một số kiến nghị của đại biểu về vấn đề thực hiện kế hoạch và hợp đồng kinh tế 2 chiều trong sản xuất nông nghiệp phải được xem xét nghiêm túc và thận trọng; Cần chú ý ưu tiên đâu 4 thích đáng vào những vùng rộng lớn, có vị trí tiềm năng kinh tế; Cần có
Date Created: 21-12 đến 27-12-1984
Issue Date: 1984
Format: tr. 188-192, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 21.7 đến ngày 27.12.1984)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.