Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18755
Title: Báo cáo về dự thảo Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Bộ luật hình sự
Dự thảo
Kỳ họp 9
Khóa VII
Abstract: Bài báo cáo gồm 4 phần: Sự cần thiết phải ban hành Bộ luật hình sự; Những vấn đề chính trong nội dung dự thảo Bộ luật hình sự; Việc lấy ý kiến của cán bộ và nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự; Những việc cần làm sau khi Quốc hội thông qua chính thực Bộ l
Date Created: 20-6 - 27-6-1985
Issue Date: 1985
Format: tr. 17-36, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 21.6 đến ngày 27.6.1985)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.