Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18794
Title: Thuyết trình của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội về công tác giảng dạy chính trị, đạo đức, văn, tiếng việt và tình hình thực hiện Pháp lệnh "Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh"
Authors: Trần Độ
Keywords: Tiếng Việt
Thuyết trình
Đạo đức
Kỳ họp 10
Khóa VII
Pháp lệnh
Công tác giảng dạy
Chính trị
Danh lam thắng cảnh
Di tích lịch sử
Abstract: Trình bày về các vấn để: Về tình hình giáo dục, chất lượng dạy và học môn đạo đức và môn chính trị ở các trường phổ thông, tình hình chất lượng dạy và học môn văn, môn tiếng việt; Về tình hình thực hiện pháp lệnh "Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hó
Date Created: 24-12 - 28-12-1985
Issue Date: 1985
Format: tr. 82-91, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 24.6 đến ngày 4.7.1981)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.