Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18950
Title: Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1987
Authors: Nguyễn Hữu Thọ
Keywords: 1987
Kế hoạch phát triển
Kinh tế xã hội
Kỳ họp 12
Khóa VII
Nghị quyết
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1986; Quyết định phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1987 và những chủ tiêu cụ thể
Date Created: 24 đến 29-12-1986
Issue Date: 1986
Format: tr. 365-367, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 12 (Từ ngày 24.12 đến ngày 29.12.1986)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.