Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18951
Title: Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1987
Authors: Nguyễn Hữu Thọ
Keywords: 1987
Dự toán ngân sách
Kỳ họp 12
Khóa VII
Nghị quyết
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 1987 với tổng số thu và chi; ban hành các chính sách và áp dụng những biện pháp có hiệu quả nhằm sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, khai thác mọi khả năng phát triển sản xuất
Date Created: 24 đến 29-12-1986
Issue Date: 1986
Format: tr. 368-370, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 12 (Từ ngày 24.12 đến ngày 29.12.1986)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.