Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18979
Title: Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Danh sách
Đoàn thư ký
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Abstract: Liệt kê danh sách gồm 7 thư ký như là Dương Xuân An, Hà Quang Dự, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tâm Đan, Đào Xuân Miễn, Phan Quang, Lê Văn Triết.
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 135, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 583,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.