Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18980
Title: Lời phát biểu của đồng chí Phạm Hùng
Authors: Phạm Hùng
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VIII
Lời phát biểu
Phạm Hùng
Abstract: Nêu lên những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trường Chinh, đồng chí Phạm Văn Đồng góp phần to lớn và quan trọng và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuyên dương, bày tỏ lòng biết ơn và chúc sức khỏe đến hai đồng chí Trường Chinh và Phạm Văn Đồng.
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 139-140, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.