Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18981
Title: Phát biểu của đồng chí Trường Chinh
Authors: Trường Chinh
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VIII
Phát biểu
Trường Chinh
Abstract: Đồng chí Trường Chinh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm thắm thiết, nồng nàn mà Quốc hội, đồng bào và chiến sĩ cả nước giành cho mình. Đồng chí hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 141-142, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.