Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19017
Title: Lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại phiên họp bế mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VIII
Authors: Võ Chí Công
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VIII
Lời phát biểu
Võ Chí Công
Abstract: Bày tỏ sự cảm ơn chân thành với sự tín nhiệm của Quốc hội. Khẳng định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bày tỏ sự xúc động về việc Quốc hội tuyên dương công trạng to lớn của đồng chí Trường Chinh và đồng chí Phạm Văn Đồng. Gửi lời thân ái thăm hỏi ân cầ
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 380-383, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.