Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19020
Title: Thành lập các tổ đại biểu Quốc hội
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Thành lập
Đại biểu Quốc hội
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Tổ đại biểu Quốc hội
Abstract: Danh sách 40 Đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước được chia ra thành 24 Tổ đại biểu.
Date Created: 17 đến 22-06-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 397-398, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.