Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19057
Title: Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Authors: Trần Quyết
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Viện kiểm soát nhân dân tối cao
Viện trưởng
Abstract: Tình hình hoạt động của ngành Kiểm soát nói về lĩnh vực kinh tế, về an ninh quốc phòng, về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ quyền dân chủ của công dân, về việc tuân thủ pháp luật trong bắt, giam, tha, cải tạo và về chấp hành án. Dự kiến phương hướng nhiệ
Date Created: 16-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 263-279, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.