Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19062
Title: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đại biểu Quốc hội Hà Nội, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa VIII
Authors: Nguyễn Văn Linh
Keywords: Phát biểu của Tổng Bí thư
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Abstract: Bài phát biểu là ý kiến cá nhân của tác giả đề nghị với Bộ Tài chính và các cấp nên chú ý mấy điểm sau giảm bội chi ngân sách và tiến tới cân bằng ngân sách, thì tài chính Quốc gia mới ổn định, lành mạnh được.
Date Created: 23 đến 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 341-356, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.