Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19065
Title: Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi
Authors: Nguyễn Xuân Du
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa VIII
Phát triển kinh tế xã hội
Miền núi
Abstract: Trình bày một số ý kiến và kiến nghị. Để bảo vệ và phát triển được rừng nên có chủ trương cụ thể chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh rõ ràng. Miền núi thì việc tổ chức và quản lý phải kết hợp nông lâm là một, không thể tách rời, cả nhận thức 4 4ởng và
Date Created: 27-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 372-378, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.