Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19087
Title: Thông cáo số 2 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VIII
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Thông cáo
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Số 2
Abstract: Trình bày những diễn biến của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VIII từ ngày 24 đến ngày 25/12/1987. Nhận xét về kỳ họp trong ngày hôm đó.
Date Created: 24 đến 25-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 565, .pdf
Source: Quốc hội khóa VIII. Kỳ họp lần thứ hai
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 760,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.