Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19114
Title: Báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giao thông vận tải
Authors: Bùi Danh Lưu
Keywords: Báo cáo
Giao thông vận tải
Kỳ họp 3
Khóa VIII
Trả lời chất vấn
Abstract: Báo cáo số 1651/VP của Bộ GTVT trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội xoay quanh hai vấn đề. Vấn đề một về thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật nghành giao thông vận tải hiện nay cụ thể về vốn đầu 4 và về mặt cơ chế, chế độ, chính sách. Vấn đề thứ hai về ph
Date Created: 25-06-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 260-271, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.