Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19174
Title: Tờ trình dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân
Authors: Trần Quyết
Keywords: Dự thảo sửa đổi
Kỳ họp 4
Khóa VIII
Luật tổ chức
Tờ trình
Viện kiểm soát nhân dân
Abstract: Trình bày những điều khoản cụ thể như để làm cho Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị. Những điều khoản sau đây đề nghị sửa đổi theo hướng tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực công tác kiểm sát và bảo đảm thực
Date Created: 08-12-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 386-390, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 13.12 đến ngày 22.12.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.