Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19186
Title: Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VIII
Authors: Đỗ Mười
Keywords: Bài phát biểu
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Kỳ họp 4
Khóa VIII
Abstract: Tác giả trình bày một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước hiện này. Trình bày một số khó khăn về mặt cân đối trong nền kinh tế quốc dân. Khó khăn về các cơ chế và chính sách mới về quản lý kinh tế đang trong bước đầu triển khai, chưa đồng
Date Created: 13 đến 22-12-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 449-460, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 13.12 đến ngày 22.12.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.