Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19244
Title: Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Kiệt Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Authors: Võ Văn Kiệt
Keywords: Lương thực
Bài phát biểu
Kỳ họp 5
Khóa VIII
Abstract: Toàn văn lời phát biểu của tác giả trình bày một số ý kiến với Quốc hội về vấn đề lương thực. Trình bày ý kiến về 4 cách là thành viên Hội đồng Bộ trưởng. Trình bày về giá trị về đồng tiền, về vàng và đô la. Trình bày một số khó khăn về sản xuất, về vốn..
Date Created: 29-06-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 359-377, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 19.6 đến ngày 30.6.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.