Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19291
Title: Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về vấn đề ngân sách Nhà nước
Keywords: Bài phát biểu
Kỳ họp 6
Khóa VIII
Ngân sách Nhà nước
Abstract: Trình bày các vấn đề về thu ngân sách, vấn đề chi tiêu trong nước. Vấn đề về kinh tế. Về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tác giả trình bày nguyện vọng của mình, đề nghị Quốc hội hết sưc quan tâm bàn vấn đề ngân sách...
Date Created: 18 đến 28-12-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 308-312, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.12 đến ngày 28.12.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.