Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19353
Title: Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về một số quan điểm chỉ đạo để tính các nguồn thu cho ngân sách và thể hiện các quan điểm đó trong chính sách thuế của Nhà nước.
Authors: Đỗ Mười
Keywords: Bài phát biểu
Chính sách thuế
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Ngân sách Nhà nước
Abstract: Phát biểu về một số quan điểm chỉ đạo để tính các nguồn thu cho ngân sách và thể hiện các quan điểm đó trong chính sách thuế của Nhà nước.Đề nghị với Quốc hội cho phép tạm thi hành Luật thuế nông nghiệp cũ để Chính phủ trong năm 1991 làm thuế đất, thuế ho
Date Created: 14 đến 30-06-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 147-152, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 14.6 đến ngày 30.6.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.