Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19358
Title: Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1990
Authors: Đỗ Mười
Keywords: 1990
Bài phát biểu
Kinh tế
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Xã hội
Abstract: Bài phài biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1990. Trình bày một số vấn đề. Vấn đề về chống lạm phát và sự đình trệ của sản xuất - kinh doanh. Vấn đề những mất cân đối vốn có của nên kinh tế và những khó khăn m
Date Created: 26-06-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 205-221, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 14.6 đến ngày 30.6.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.