Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19388
Title: Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Luật thuế nông nghiệp
Dự án
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Nghị quyết
Abstract: Tòan văn Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp. Nội dung cụ thể giao cho Hội đồng Bộ trưởng khẩn trương xây dựng các dự án Luật thuế sử dụng đất và Luật thuế hoa lợi trên đất thay cho dự án Luật thuế nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét và thông qua
Date Created: 14 đến 30-06-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 597-598, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 14.6 đến ngày 30.6.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 908,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.