Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19406
Title: Về "Chiến lược lớn" của Mỹ tới 2025-2030
Authors: Nguyễn Đình Luân
Keywords: 2025
2030
Chiến lược lớn
Mỹ
Abstract: Chỉ ra thách thức đối với chiến lược trở thành bá chủ thế giới của Mỹ đó là: sự trỗi dậy quyết đoán của Trung Quốc cùng sự phục hồi của Nga; quyền lực của Mỹ bị suy giảm tương đối toàn diện trên bàn cờ lớn sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Đưa ra thời cơ chiến lược chủ yếu của Mỹ từ nay cho đến năm 2025-2030. Trình bày tiền đề, mục tiêu, nguyên tắc và mô hình của chiến lược lớn của Mỹ
Issue Date: 2014
Format: tr. 73-102, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.