Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19426
Title: Báo cáo cuả Ngân hàng Nhà nước về vấn đề tín dụng, ngoại tệ, lãi suất và quản lý kinh doanh vàng
Authors: Cao Sỹ Kiêm
Keywords: Vấn đề tín dụng
Ngoại tệ
Quản lý kinh doanh vàng
Báo cáo
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Lãi suất
Abstract: Báo cáo giải trình môt số vấn đề về vốn thuộc tín dụng Ngân hàng, về vấn đề ngoại tệ, về vấn đề lãi suất, về vấn đề quản lý và kinh doanh vàng,
Date Created: 05 đến 21-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 160-170, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.