Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19434
Title: Ý kiến của Ủy ban Kinh tế - kế hoạch và ngân sách về phương án kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: 1991
Kế hoạch
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Ngân sách
Ý kiến
Abstract: Nêu ý kiến về việc lựa chọn phương án kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 1991. Những biện pháp thực hiện phương án trên.
Date Created: 14-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 250-253, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.