Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19458
Title: Báo cáo trả lời chất vấn về công tác tài chính
Authors: Hoàng Quy
Keywords: Báo cáo
Công tác tài chính
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời hai câu hỏi về vấn đề phân cấp quản lý ngân sách và tỷ lệ điều tiết của đồng chí Đặng Văn Lý, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.
Date Created: 05 đến 21-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 463-489, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 29,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.