Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19515
Title: Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế hoa lợi trên đất
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
Báo cáo thẩm tra
Dự thảo
Kỳ họp 9
Khóa VIII
Luật thuế hoa lợi trên đất
Abstract: Báo cáo trình bày một số vấn đề, thứ nhất về quá trình xây dựng Dự án Luật. Những ý kiến về Dự án Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể về dự thảo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Căn cứ tình thuế sử dụng đất nông nghiệp dựa trên nguyên tắc. Vấn đề
Date Created: 19-7-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 142-150, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 27.7 đến ngày 12.8.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.