Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19547
Title: Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Authors: Đỗ Mười
Keywords: Bài phát biểu
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Kỳ họp 9
Khóa VIII
Abstract: Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trình bày lý do xin thôi giữ chức vụ Chủ tich Hội đồng Bộ trưởng và đề nghị cử đồng chí khác thay ở chức vụ này đồng thời bày tỏ sự cám ơn tới các vị đại biểu và nêu cao tinh thần tr
Date Created: 27-7 đến 12-8-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 437-438, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 27.7 đến ngày 12.8.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.