Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19548
Title: Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
Authors: Võ Chí Công
Keywords: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Kỳ họp 9
Khóa VIII
Phát biểu
Abstract: Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Nhấn mạnh công lao hết sức to lớn của đồng chí Đỗ Mười và giới thiệu đồng chí Võ Văn Kiệt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thay đồng chí Đỗ Mười.
Date Created: 27-7 đến 12-8-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 439-440, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 27.7 đến ngày 12.8.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.