Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19593
Title: Ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách và thường trực Ủy ban Pháp luật về việc thi hành pháp lệnh thuế nhà đất
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Thuế nhà đất
Thi hành
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Pháp luật thuế nhà đất
Ý kiến
Abstract: Trình bày một số ý kiến và giải pháp của Thường trực hai ủy ban trình Quốc hội xem xét. Cụ thể: Hội đồng Bộ trường và Bộ Tài chính cần sửa chữa ngay những điểm không hợp lý trong các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục tuyên truyền và tiếp tục thi hành Pháp lệnh
Date Created: 15-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 317-322, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.