Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19608
Title: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Tổng kết nhiệm kỳ
Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách
Abstract: Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và phương thức hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ. Về kết quả hoạt động và những ưu, khuyết điểm của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII cùng một số kinh nghiệm và kiến nghị.
Date Created: 25-10-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 426-442, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.