Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19624
Title: Báo cáo về việc bán hóa giá nhà cấp I, cấp II, chung cư và biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Bán hóa giá
Báo cáo
Biệt thự
Nhà cấp 2
Abstract: Trình bày một số việc cấp bách cần thực hiện, tiếp tục đình hoãn việc bán hóa giá nhà cấp I, II, chung cư và biệt thự đối với thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác trong cả nước. Những người đã mua hóa giá nhà, trong khi chờ chính sách cụ thể của Hội đ
Date Created: 19-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 622-627, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.