Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19658
Title: Thuyết trình của Ủy ban Kinh tế - kế hoạch và ngân sách và thường trực Ủy ban Y tế và xã hội về thực hiện cải cách chế độ tiền lương và giải quyết đời sống trong năm 1992
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Tiền lương
Khóa VIII
Ngân sách
Thuyết trình
Chính sách kinh tế xã hội
1992
Cải cách chế độ tiền lương
Kế hoạch
Kỳ họp 11
Abstract: Đề cập một số ý kiến, về cơ bản,nhất trí với nội dung các bước thực hiện trong năm 1992 của đề án với quan điểm tiếp tục bù trượt giá cho các đối 4ợng hưởng ứng lương và trợ cấp xã hội theo nguyên tắc phải bảo đảm mức sống... Một số vấn đề cụ thể cần được
Date Created: 30-03-1992
Issue Date: 1992
Format: tr. 104-108, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 23.3 đến ngày 15.4.1992)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.