Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19664
Title: Báo cáo bổ sung và trả lời chất vấn về vấn đề ngân sách Nhà nước năm 1992
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: 1992
Báo cáo bổ sung
Kỳ họp 11
Khóa VIII
Ngân sách Nhà nước
Trả lời chất vấn
Abstract: Tác giả báo cáo một số điểm cho Quốc hội xem xét khi quyết định vấn đề ngân sách Nhà nước năm 1992. Trả lời chất vấn xoay quanh vấn đề chi tiền về giao thông, thủy lợi, về vùng cao, về quốc phòng. Về chi cho nội vụ, về chi giáo dục đào tạo...
Date Created: 23-3 đến 15-4-1992
Issue Date: 1992
Format: tr. 167-181, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 23.3 đến ngày 15.4.1992)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.