Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19697
Title: Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
Authors: Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa X
Nhà nước
Phát biểu
Quốc hội
Abstract: Trình bày những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy Nhà nước. Những việc cần làm để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với việc xây dựng Nhà nước trong thời kỳ mới. Trình bày những mặt hạn mà nhà nước ta chưa thực hiện được từ đó đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn
Date Created: 18-09 đến 29-09-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 27-38, .pdf
Source: Quốc hội khóa X. Kỳ họp lần thứ 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.