Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19699
Title: Bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa X (Của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Authors: Trần Văn Đăng
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Hội nghị
Kỳ họp 1
Khóa X
Quốc hội
Abstract: Trình bày bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc: Đối với Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và cải cách hành chính; Vấn đề tham những buôn lậu; Lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc
Date Created: 18-09 đến 29-09-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 47-64, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 18.9 đến ngày 29.9.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.