Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19733
Title: Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Đại biểu
Kỳ họp 1
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Trình bày nghị quyết xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hộ khóa X số : 01 NQ/1997/QH10
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 235, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 18.9 đến ngày 29.9.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 701,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.