Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19770
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Bà Trần Thị Thảo, Đại biểu Quốc hội thành phố Lâm Đồng
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Trả lời chất vấn
Miền núi
Tiền sử dụng đất
Chính sách tài chính
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 2
Khóa X
Abstract: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đồng chí Trần Thị Thảo, Đại biểu Quốc hội thành phố Lâm Đồng về việc nên có quy định phù hợp thực tế và mang tính khả thi đối với các đối 4ợng phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền khi giao đất, khi được hợp thức hóa theo Nghị
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 278-279, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.