Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19772
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Quốc Thước, Đại biểu Quốc hội thành phố Nghệ An
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Đại biểu quốc hội
Giá cả
Kỳ họp 2
Khóa X
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
Trả lời chất vấn
Abstract: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Quốc Thước, Đại biểu Quốc hội thành phố Nghệ An về việc yêu cầu giải thích "Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Điều 17 quy định giá thóc không được thấp hơn quá 10% so với giá thị trường địa phương trong v
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 283-285, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.