Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19796
Title: Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Công trình thủy điện Sơn La
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
Abstract: Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội về công trình thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và đầu 4 đã có văn bản trình Thủ 4ớng Chính phủ về những ý kiến đánh giá việc đặt thủy điện Sơn La. Vì còn nhiều vấn đề cần cân nhắc, Ch
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 360-361, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.