Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19804
Title: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Trả lời chất vấn
Khóa X
Ninh Thuận
Công trình thủy lợi
Đại biểu quốc hội
Đầu tư
Kỳ họp 2
Abstract: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu 4 công trình thủy lợi tại Ninh Thuận: Về quy hoạch tỉnh Ninh Thuân đã giao cho trường Đại học Thủy Lợi rà soát bổ sung là
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 399-400, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.