Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19847
Title: Tổng cục Thống kê trả lời chất vấn của Đại biểu Châu Văn Mẫn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: 1996
Dân số
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
Abstract: Tổng cục thống kê trả lời chất vấn của Đại biểu Châu Văn Mẫn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng cục thống kê gửi đồng chí bảng số liệu bảng cập nhật gần đây nhất, về các huyện trong cả nước có số dân từ 30.000 đến 50.000 người
Date Created: 02-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 530-535, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 100.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.