Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialVăn phòng Quốc hộivi
dc.creatorNông Đức Mạnh
dc.date.created20-11 đến 12-12-1997vi
dc.date.issued1997
dc.identifier.otherKY.104
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19850-
dc.description.abstractLuật này quy định về hoạt động các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng: Gồm 11 chương: Chương I Những quy định chung; Chương II Tổ chức và điều hành các tổ chức tín dụng; Chương III Hoạt động của các tổ chức tín dụng; Chương IV Tài chính, hạch toán kếvi
dc.formattr. 565-618, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.rightsAccess limited to membersvi
dc.sourceKỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)vi
dc.subjectKỳ họp 2vi
dc.subjectKhóa Xvi
dc.subjectLuật Tổ chức Tín dụngvi
dc.subjectQuốc hộivi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleLuật các Tổ chức Tín dụng-
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.