Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19910
Title: Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
Authors: Trần Xuân Giá
Keywords: Kinh tế biển
Kỳ họp 3
Khóa X
Trả lời chất vấn
Công trình thủy lợi
Chương trinh 327
Đại biểu quốc hội
Định canh định cư
Abstract: Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X: Tổng hợp trả lời của các đại biểu: Nguyễn Văn Rinh, Hải Dương; Đinh Văn Oanh, Nghệ An; Đinh Viết Sê, Gia Lai; Nguyễn An Vinh, Đắc Lắc; Sô Lây Tăng, Kon Tum; Hà Thắng, Sóc Trăng…
Date Created: 20-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 492-507, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.